Behandeling

Mensen van alle leeftijden komen bij mij op consult met fysieke, emotionele en/of psychische klachten. In een uitgebreid vraaggesprek probeer ik de persoon tijdens het consult zo goed mogelijk te leren kennen. Mijn doel hierbij is een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de totale gezondheidstoestand, om een individueel passend homeopathisch geneesmiddel te kunnen geven. Dit gebeurt in een persoonlijke sfeer van rust, aandacht en geduld.

Het doel is het opsporen van de oorzaak van de bestaande klachten en die te behandelen. Met een passend homeopathisch middel kan de innerlijke geneeskracht gestimuleerd worden en het genezingsproces in gang gezet worden, wat kan leiden tot het herstel van klachten. Gaandeweg ervaart men over het algemeen meer energie en veerkracht, men voelt zich meer in balans en gezonder, de fysieke en psychische weerstand wordt verhoogt.

De ervaring leert dat de behandeling vaak gepaard gaat met een proces van innerlijke groei en bewustwording.


Ik werk volgens de klassiek homeopathische wijze, deze is zeer nauwkeurig, al eeuwenlang beproefd en gebaseerd op wetmatigheden. De geneesmiddelen die wij in de klassieke homeopathie gebruiken zijn gemaakt van verschillende natuurlijke stoffen, meestal afkomstig uit de planten-, dieren- en mineralenwereld. Ik werk niet met homeopathische complexmiddelen, die bij drogisterijen en apotheken verkrijgbaar zijn.

Als het niet om een acute klacht gaat, maken wij 4 weken na de intake een afspraak voor een vervolgconsult. Daarin wordt nauwkeurig geëvalueerd hoe is gereageerd op het homeopathische medicijn. Hoeveel consulten nodig zullen zijn is individueel verschillend en is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld van hoe lang een klacht al bestaat, erfelijkheid, aard en stadium van een aandoening/klacht en de algemene conditie van de persoon.

Ik biedt  Eerstelijns Gezondheidszorg, een verwijzing van uw huisarts is niet nodig

 

Welke klachten zijn homeopathisch te behandelen?

Er zijn heel veel klachten en aandoeningen die met succes behandeld kunnen worden, zowel lichamelijke, als ook emotionele, mentale/psychische klachten. In principe zijn alle aandoeningen en klachten mogelijk te genezen die in een omkeerbaar stadium zijn. Aandoeningen die niet meer omkeerbaar zijn, kunnen tot stilstand worden gebracht, symptomen kunnen worden verminderd en pijn kan worden verzacht. Homeopathie is geschikt voor zowel acute, als voor langer bestaande en chronische aandoeningen. Ook vage klachten, niet lekker in het vel zitten, een verlaagde weerstand of gedragsproblemen kunnen effectief behandeld worden met homeopathische therapie. Het is ook mogelijk mensen die een reguliere medische behandeling en medicatie ontvangen, gelijktijdig homeopathisch te behandelen. Het nemen van reguliere medicijnen is dus geen bezwaar. 

 

Klassieke Homeopathie

 

De Klassieke Homeopathie is een geneeswijze die gebouwd is op een fundament van wetmatigheden en eeuwenlange ervaring. Uitgangspunt is dat het lichaam over een ingebouwd intelligent systeem beschikt om verstoringen van de gezondheidsbalans in de meeste gevallen te herstellen. Het doel van een homeopathische behandeling is het versterken van deze zelfgenezende kracht.

Om ons heen en in ons is er constant verandering, er wordt steeds naar een nieuw evenwicht gezocht. Gebeurtenissen kunnen ons uit balans brengen. De pogingen van het zelfgenezend vermogen om het evenwicht te herstellen ervaren wij als klachten. Dat kunnen verstoringen zijn die ontstaan op emotioneel, psychisch en fysiek niveau. Homeopathie stimuleert de zelfgenezende kracht door een middel te geven dat in zijn oorspronkelijke vorm bij gezonde personen precies die symptomen zou kunnen opwekken, die wij willen genezen bij een zieke persoon. Dit noemen wij het gelijksoortigheidprincipe.

De grondstoffen voor homeopathische middelen zijn onder andere afkomstig van planten, mineralen en dieren. Deze stoffen worden op een speciale manier bereid (gepotentieerd), waardoor deze een diep genezende werking verkrijgen. Een ander kenmerk van klassieke homeopathie is de individuele behandeling. Het is noodzakelijk dat het toegediende medicijn zo goed mogelijk past bij de persoonlijkheid en het klachtenbeeld van een persoon. Hiervoor is veel tijd, zorgvuldigheid en aandacht nodig. De behandeling van een nieuwe cliënt begint daarom altijd met een uitgebreide inventarisatie van klachten, levenshouding, relaties en geschiedenis.

 

Homeopathie in andere vormen

Naast de Klassieke Homeopathie zoals beoefend in mijn praktijk, bestaan ook homeopathische complexmiddelen die bij de drogist of apotheek verkocht worden. Hierbij worden meerdere stoffen gecombineerd voor een bepaalde klacht, bijvoorbeeld hoest. Daarnaast is er de Klinische Homeopathie, hierbij wordt bijvoorbeeld door een homeopathische huisarts een geneesmiddel voorgeschreven dat gericht is op een klacht (bijvoorbeeld maagpijn) en niet op de persoon. De complexmiddelen en de klinische benadering hebben weinig te maken met de principes waarop de Klassieke Homeopathie haar werkwijze baseert, zoals gelijksoortigheid en individuele behandeling. Bij de klassieke werkwijze staat de mens centraal en niet de ziekte. Daardoor kan diepgaande en blijvende genezing worden bereikt en wordt de algehele weerstand verhoogd.

 

Geschiedenis

Homeopathie is een natuurgeneeswijze waarvan de principes al vele eeuwen bekend zijn. De natuurlijke principes die de grondslag van de homeopathie vormen gaan terug naar Hippocrates, een Griekse arts uit de 5e eeuw v. Chr. en waren ook al bekend bij de oude Egyptenaren. Later (rond 1500) heeft Paracelcus deze kennis verder ontwikkeld. Met het uitoefenen op grotere schaal werd serieus begonnen omstreeks 1800. Samuel Hahnemann (1755-1843, arts in Duitsland) wordt gezien als grondlegger van deze geneeswijze. Homeopathie is bij uitstek een empirische geneeswijze die door veel onderzoek en ervaring tot stand is gekomen.

 

Wilt je meer weten over Klassieke Homeopathie?

Je kunt meer informatie over klassieke homeopathie vinden op: www.nvkh.nl, www.kvhn.nl, www.homeopathie.startpagina.nl en wat diepgaander in het boek: Alles over Homeopathie, George Vithoulkas