Links

 

In Praktijk Hasebroek werken ook:

 

Armoni Psycho- en Hypnotherapie, Özlem Manav Yaras: 

www.armonihypnotherapie.nl

 

Psychologenpraktijk Oosterwaal & Rietkerk, Claudia Oosterwaal en Willemijn Rietkerk:

info volgt nog

 

Praktijk voor Haptotherapie, Carolien van Dijk & Arno Tromp:

www.haptotherapie-west.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

www.vbag.nl

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze,  een vereniging voor zelfstandige en professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijze. De VBAG zorgt dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft door middel van o.a. strenge selectiecriteria.

 

www.nvkh.nl

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) is een vereniging van professionele klassiek homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten zijn gedegen opgeleid en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Op deze site kunt u naast informatie over de vereniging ook algemene informatie over Klassieke Homeopathie vinden.

 

www.touchofmatrix.nl 

Touch of Matrix is een bewustzijnsmethode ontwikkelt door Günther de Jong. Zie deze website voor meer informatie.

 

www.kvhn.nl

Koninklijke Vereniging voor Homeopathie Nederland, KVHN. De KVHN is een onafhankelijke consumenten-belangenorganisatie. Zij wil een platform zijn voor personen en organisaties, zoals (aspirant-) patiënten, patiëntenverenigingen, beroepsbeoefenaren, producenten, zorgverzekeraars en de overheid. Hier kunt u bijvoorbeeld ook terecht met vragen over de vergoeding van consulten.

 

www.homeopaat-info.nl

Homeopaat Info: Informatie over homeopathie, zoekfunctie homeopathische praktijken en een mogelijkheid om vragen te stellen over homeopathie.

 

www.homeopathie.startpagina.nl

Homeopathie Startpagina: Diverse informatie over homeopathie, links e.d.

 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie

Zorgwijzer Vergoeding Homeopathie: Actueel overzicht vergoedingen homeopathische behandeling door zorgverzekeraars. Vind hier uw zorgverzekeraar en aanvullende polis met de daarbij behorende vergoeding.